Opis Usługi

Proces wynajmu mieszkania składa się z wielu elementów, które po odpowiednim złożeniu w jedną całość gwarantują
z jednej strony spokój i bezpieczeństwo, a z drugiej możliwie największy zysk z inwestycji. Działania te wymagają dużego

nakładu pracy oraz doświadczenia, bez którego wynajem może okazać się koszmarem…

Zarządzanie najmem to usługa polegająca na całkowitym wyręczeniu właściciela nieruchomości z wszystkich obowiązków związanych z jego obsługą. Zakres działania tej usługi jest bardzo szeroki i różnorodny i zależy od specyfiki powierzonej nieruchomości oraz indywidualnych potrzeb i wymagań właściciela.

 

Oto jak w praktyce wygląda realizacja zarządzania najmem:

1) Przyjęcie nieruchomości pod zarządzanie

- określenie wymagań i oczekiwań właściciela
- wybór grupy docelowej osób, które będą wynajmować nieruchomość
- przygotowanie najlepszej strategii wynajmu
- podpisanie umowy o zarządzanie

2) Przygotowanie nieruchomości do wynajmu

- fachowe doradztwo dotyczące wyglądu mieszkania i wspólne z właścicielem ustalenie działań zwiększających atrakcyjność                nieruchomości
- realizacja działań w zakresie przygotowania nieruchomości do wynajęcia
-przygotowanie profesjonalnej oferty wynajmu
-indywidualnie dobrany marketing i szeroka kampania reklamowa oferty pozwalająca na uzyskanie wysokich stawek
 za wynajem
-kontakt z dostawcami mediów oraz administracją mieszkania

3) Realizacja wynajmu 

- prezentacja mieszkania osobom zainteresowanym
- wybór odpowiedniego najemcy i jego weryfikacja
- przygotowanie oraz zawarcie profesjonalnej, bezpiecznej i zgodnej z prawem umowy najmu
- przekazanie najemcy mieszkania

4) Bieżąca obsługa najmu

- reprezentowanie właściciela we wszystkich kontaktach z najemcami (jesteśmy mobilni i reagujemy na każde zgłoszenie
  najemcy   24/7)
- rozwiązywanie wszystkich problemów, wynikłych w trakcie trwania umowy
- sprawne i szybkie usuwanie awarii i nieprawidłowości w procesie wynajmu
- rozliczanie bieżących płatności i w razie konieczności szybkie reagowanie
- ciągły nadzór i okresowe sprawdzanie mieszkania podczas trwania umowy

5) Zakończenie najmu

- końcowe rozliczenie z najemcami
- dopilnowanie, aby lokal zwrócony został w stanie niepogorszonym

 

Gdy kończy się okres najmu cały proces przygotowania mieszkania, jego wynajęcia i późniejszej obsługi jest powtarzany.
Zawierając odpowiednie umowy, zapewniamy sobie czas na poszukiwanie nowego najemcy dokładając wszelkich starań,
aby ograniczyć ryzyko pustostanów.

                                                                                              Zadzwoń Do Nas